Divendres arrenca la prova pilot del servei de parades intermèrdies al Bus de Nit

Terrassa posa en marxa la prova pilot del servei de parades intermèdies al Bus de Nit per millorar la seguretat. És una prova pilot, de tres mesos de durada, que arrenca aquest divendres d’un nou servei que té l’objectiu de millorar la seguretat i la mobilitat de determinats col·lectius en els seus recorreguts nocturns. Aquest servei estarà restringit a dones, joves menors de 16 anys, gent gran i persones en situació de discapacitat.

Aquests col·lectius podran sol·licitar parades intermèdies, només de baixada i no de pujada, entre dues parades fixes de la ruta. La iniciativa és el resultat de la incorporació de la perspectiva de gènere a l’anàlisi de la mobilitat de les persones i la constatació que les dones tenen una percepció de major inseguretat en determinats espais públics, especialment en horari nocturn.

En aquest sentit, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de les dones en qualsevol espai i a qualsevol hora, i de garantir la seva seguretat, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat gener una proposta del Grup Municipal de la CUP, per tal d’estudiar la implantació, en horari nocturn, d’un servei de parades intermèdies en els autobusos. Un cop avaluada la viabilitat d’aquesta proposta conjuntament amb TMESA, es va creure convenient ampliar els col·lectius que podien beneficiar-se’n.

La CUP es mostra satisfeta per veure materialitzada una proposta feminista, però no comparteix la modificació que permet que també hi puguin baixar els homes menors de 18 anys i la gent gran.