Divendres comença la recaptació del nou rebut comarcal pel servei de tractament de residus

El Consell Comarcal inicia divendres la recaptació del nou rebut comarcal de tractament de residus. En els propers dies els contribuents rebran a casa la carta de pagament i informació de la nova taxa.

Servirà per finançar el servei de tractament de residus que sis ajuntaments de la comarca, entre ells el de Terrassa, van delegar al Consell Comarcal a finals de l’any passat. La normativa europea fixa que la ciutadania ha de cobrir tot el cost de la recollida i tractament de residus, el primer gestionat pels ajuntaments i el segon pel Consell Comarcal.

El nou rebut es podrà pagar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona fins el 17 de juliol. També es pot domiciliar, fins el 20 de juny, i en aquest cas es carregarà en compte l’1 de juliol. Pels pagaments fora de termini s’aplicarà un recàrrec.

L’import del nou rebut surt d’aplicar un coeficient de 0,56 al rebut que es paga a l’Ajuntament. Per aquest 2024 seran 57 euros pels habitatges amb un sol resident, 62 pels de dos, 72 pers de tres o quatre, 86 pels de cinc o sis i 101 pels de set o més. En el cas que no hi resideixi ningú la taxa es de 48 euros.

El coeficient varia a cada municipi. Pels contribuents de Sabadell és 0,86, pels de Rubí 0,57 i pels de Santa Perpètua 0,41.

Per atendre dubtes el Consell Comarcal posa en marxa un telèfon d’atenció al ciutadà, el 93 518 00 54. També hi ha informació a la web del Consell Comarcal.