Donen el tercer grau a Fèlix Millet, ingressat a l’Hospital Penitenciari de Terrassa

El Departament de Justícia ha concedit a l’expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, que està ingressat a l’hospital penitenciari de Terrassa, el tercer grau. Dos anys i quatre mesos després d’ingressar a presó i després d’haver complert una quarta part de la condemna, el Departament de Justícia li ha concedit per motiu de malaltia incurable.

El tercer grau se li ha concedit en aplicació de l’article 104.4 del reglament penitenciari que estableix que hi poden accedir, per “raons humanitàries i de dignitat personal”, els “penats malalts molt greus amb patiments incurables, segons informe mèdic, amb independència de les variables intervinents en el procés de classificació”, i “atenent a la dificultat per delinquir i la seva escassa perillositat”.