Dues noves modalitats i 11 cursos nous de Formació Professional per al Vallès Occidental

La Mesa de la formació pel treball del Vallès Occidental ha donat a conèixer les principals novetats de l’oferta formativa d’FP al Vallès Occidental pel proper curs.  Així, destaca incorporació dels Cicles Formatius de grau bàsic (CFGB) i els Cursos d’Especialització.

Els CFGB es dirigeixen a persones que no han finalitzat l’ESO i volen prosseguir la seva formació reglada. Es tracta d’estudis d’oferta obligatòria i gratuïta. Aquests cicles poden convertir-se en una oportunitat motivadora per a l’alumnat que ha tingut dificultats durant l’Educació Secundària Obligatòria i no s’ha aconseguit titular. Al Vallès Occidental es comptarà amb  l’oferta formativa pel curs vinent a l’Institut Badia, amb l’especialitat de Serveis administratius; a l’Institut La Ferreria, l’especialitat d’Informàtica d’oficina i a l’Institut Estela Ibèrica, Serveis comercials.

Els Cursos d’Especialització els poden cursar les persones que disposin del títol de tècnic o tècnica superior en el àmbit de l’especialització. La comarca comptarà amb les formacions en Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació (Institut Badia)  i en Cultius cel·lulars (Institut Castellarnau).

Pel què fa la nova oferta formativa en Formació professional inicial s’afegeixen a l’oferta dels centres públics 11 formacions més. L’única novetat a Terrassa és que l’Institut Montserrat Roig oferirà el proper curs l’especialitat d’auxiliar en vendes i atenció al públic.

Els nous cursos són aquests:

Cicles formatius de grau superior

–       Institut d’FP Sant Cugat         Direcció de cuina

–       Institut Agustí Serra               Condicionament físic

–       Institut La Ferreria                 Animació sociocultural i turística

–       Institut Jaume Mimó             Gràfica publicitària (Arts Plàstiques i disseny)

 

Cicles formatius de grau mig

–          Institut Badia del Vallès         Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

–          Institut La Ferreria                 Atenció a les persones en situació de dependència

 

Programes de Formació i inserció:

–       Institut La Serreta                  Auxiliar en imatge personal: Perruqueria i estètica

–       Institut Castellarnau              Auxiliar de manteniment i reparació carrosseria de vehicles

–       Institut Palau Ausit                 Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques

 

Itineraris formatius específics per alumnes amb necessitats educatives especials:

–       Institut Montserrat Roig  Auxiliar de vendes i atenció al públic

 

Combinació de Batxillerat artístic i CFGM:

–       Institut La Serreta i EdRa escola d’art i disseny Assistència al producte gràfic interactiu