Durant el 2019,  la Cambra va emetre gairebé 14.000 documents per a operacions comercials internacionals

 La Cambra de Comerç de Terrassa va emetre, l’any 2019, un total de 13.981 certificats d’origen i legalització de documents per a operacions comercials internacionals. La xifra suposa un increment del 3% amb relació al 2018 i demostra la continuïtat de l’evolució positiva de l’activitat internacional de les empreses de la demarcació.

En aquest sentit, des de l’any 2012 fins al 2019, la Cambra ha incrementat un 43% l’expedició de documents d’exportació fora de l’àmbit de la UE a través del seu servei especialitzat en l’assessorament i tramitació vinculada a expedicions comercials, emissió de certificats d’origen i legalització de documents d’exportació, que donen cobertura a un total de 130 països de tot el món.

 El certificat d’origen, considerat el “passaport econòmic” de les mercaderies ja que n’acredita l’origen d’aquestes, és requerit per l’administració duanera dels països de destí. Aquest es pot tramitar a la Cambra de Terrassa tant de manera presencial com de forma telemàtica. El nombre d’empreses que han utilitzat el sistema online d’emissió de certificats d’origen s’ha incrementat un 24% el 2019.

D’acord amb els documents d’exportació expedits per la institució, els principals mercats de destinació de fora de la Unió Europea de les empreses de la demarcació i que requereixen de certificacions han estat: Algèria, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Colòmbia, Egipte, Índia i Turquia. 

A banda del servei especialitzat en l’assessorament i tramitació vinculada a expedicions comercials, emissió de certificats d’origen i legalització de documents d’exportació, el suport integral a l’exportació que la institució ofereix a les empreses també consta del servei de prospecció comercial internacional), el servei d’assessoria jurídica internacional així com d’una oferta de cursos en comerç exterior.