Durant el gener de 2020 la Síndica atén 21 greuges

La Síndica Municipal de Greuges ha  tramitat durant el gener de 2020 21 greuges, 13 dels quals derivats a l’Ajuntament de Terrassa, entre els quals destaquen la falta d’entrega d’un pis ja concedit per la Taula Emergència o el restabliment de servei d’ajuda domiciliària i trasllat de persona gran malalta al centre de dia. 

Els 8 restants, han estat derivats al Síndic de Greuges de Catalunya, com ara la falta d’entrega d’un pis concedit per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya , o la negació de trasllat a un centre penitenciari de Catalunya per poder estar prop de la família.

Durant el 2019 la Sindicatura municipal de Greuges va atendre un total de 184 sol·licituds.