Durant tot l’agost la zona blava serà gratuïta, excepte al Centre on ho serà del 7 al 27

Arriba l’agost i amb ell també canvia el funcionament d’alguns dels serveis de la ciutat. Aquest és el cas de la zona blava, que passarà a ser gratuïta tot aquest mes a la majoria de barris de Terrassa. Per contra, els parquímetres estaran desconnectats a la zona blava més propera al centre de la ciutat entre el 7 i el 27 d’agost.

Es tracta del perímetre que formen la carretera de Montcada, Galileu,  la Rambla, i els carrers de Torres Garcia, Montserrat, Sant Valentí, Mas Adei, Sant Antoni i Topete.

L’Ajuntament aplica diferents criteris a la zona blava segons les necessitats, des de fa ja 6 anys. Responsables municipals han constatat que s’han diversificat els períodes de vacances de la ciutadania. Aquest fet provoca que l’activitat comercial  mantingui una elevada intensitat a principi o final de mes, sobretot al Centre. En conseqüència, la demanda d’aparcament es manté en nivells molt similars a la resta de l’any. Per aquest motiu es manté l’activitat de la zona blava més propera al casc antic els dies que es preveu una major necessitat d’estacionament de rotació. En canvi els tècnics municipals afirmen que la necessitat d’aparcament rotatiu es redueix considerablement a les zones més perifèriques.

L’ajuntament donarà a conèixer tota aquesta informació amb cartells informatius als parquímetres i també l’ha difós a través del web municipal i de les xarxes socials.