Edificis de menys alçada permetran l’assolellament de l’interior de la zona de l’AEG

Canvis en el Pla de Millora Urbana de l’AEG. Augmenta la reserva de sòl destinat a equipaments, perquè la parcel·la tingui façana a la carretera de Castellar. Se suprimeix l’obligatorietat d’implantar un sistema de recollida pneumàtica de residus. També es redueix l’alçada màxima dels edificis que donen a Jaume I perquè tinguin una imatge més integrada i augmenti l’assolellament de l’interior del sector i de l’escola Nova Electra. A més, es redueix la dotació de places d’aparcament i es preserva un emblemàtic eucaliptus que hi ha a la zona. Així es dona resposta a les al·legacions presentades al projecte. Les modificacions han rebut tots els informes favorables. L’aprovació definitiva es farà al ple municipal d’aquest mes de gener.

Aquest és un dels temes tractats en la comissió de territori prèvia a la sessió. En aquesta reunió també s’ha abordat la pròrroga de 2 anys del Pla de Mobilitat vigent. L’ajuntament espera comptar amb el nou al 2024. El ple també aprovarà el Pla de Promoció per a l’ús de la bicicleta a Terrassa per als propers tres anys, que compta amb 17 accions per incentivar el seu ús. Una d’elles és l’adhesió a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025, que pretén que un 8% de la mobilitat diària es faci amb aquest transport.

Finalment, està previst donar llum verd a les addendes del Conveni de l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per aquest any. Al 2021, el servei ha registrat 2.044 sol·licitants habitatge, s’han tramitat 2.425 ajuts, 773 cèdules habitabilitat i 119 expedients d’ajuts especials urgència. També s’han fet 59 nous contractes arrendament i seguiment a 420 contractes de mediació.