Educació a temps complet per afavorir l’èxit escolar i promoure la igualtat d’oportunitats

El risc de fracàs escolar d’un alumne està relacionat amb els ingressos familiars. Menys nivell econòmic, més risc de fracàs. Diversos estudis demostren que, més enllà de l’aula i el pati, on es produeixen més desigualtats és en el temps no lectiu: en l’accés a l’escola bressol o a les extraescolars, per exemple.

El govern municipal aposta per l’educació a temps complet, per les polítiques públiques que afavoreixin l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats.

Terrassa és va adherir a l’Aliança Educació 360 al 2018; des del 2004 s’impulsen els Plans Educatius d’Entorn (PEE) i a l’estiu de 2020 es van sumar els Plans de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE).

Així, al 2018, l’Ajuntament invertia 30.000 euros de recursos propis i ara la partida supera els 600.000 euros (567.00 provenen de la segona edició del PMOE).

Aquests diners s’implementen en 3 eixos: universalització de l’etapa O-3 i de l’educació fora de l’escola (l’objectiu del proper mandat és que tot l’alumnat de primària tingui accés a les extraescolars) i posar l’èmfasi en els ensenyaments musicals, artístics i tecnològics.

Al llarg del curs 2020-2021 s’han fet 270 accions que han arribat a 6.000 alumnes de la ciutat. Aquí figuren, el passaport Edunauta (un document on es registren els aprenentatges que es fan fora de l’escola); el Lecxit, de millora de la comprensió lectora; ArtINFUSIONS, basat en l’art com a fil conductor del currículum escolar que s’ha fet entre l’Escola Auró i l’Escola Municipal d’Art i Disseny o els patis oberts especialitzats en hip-hop.

Aquest curs hi ha moltes novetats: per exemple, el passaport Edunauta s’amplia a altres centres, s’incorpora un pati obert de la cultura flamenca i l’Escola França i la Factoria Cultural faran un ArtINFUSIONS de dansa.

I per connectar les escoles a l’entorn es crearan la xarxa STEAM perquè es puguin oferir programes de ciència, tecnologia i robòtica i la Xarxa educativa Audiovisual per treballar aquest món als centres.