Educació compartirà les dades d’abandonament de l’alumnat amb els municipis

El Departament d’Educació compartirà les dades d’abandonament de l’alumnat amb els diferents municipis de Catalunya com a principal mesura del Pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur. Una reivindicació històrica del món local que a partir del curs que ve serà possible ja que a l’inici del curs 2023-2024 es demanarà a les famílies o a l’alumnat un consentiment informat per poder fer la traçabilitat, seguiment i orientació de cada cas en què es detecti de risc d’abandonament. D’aquesta manera, l’administració disposarà de les dades que, a través de la inspecció, podrà mostrar a les taules municipals d’escolarització i de planificació educativa, que es reuniran trimestralment per compartir i analitzar les dades.

Aquesta és una de les mesures més destacades que s’han exposat aquest matí a Manresa durant la celebració de la primera Cimera contra l’abandonament escolar prematur. Aquest esdeveniment té l’objectiu de posar en marxa un Pla de xoc contra l’abandonament, amb la implicació dels diferents sectors com entitats, ajuntaments, agents locals i Síndic de Greuges –que participarà en el seguiment i avaluació del pla-.

Factors de risc de l’abandonament
L’abandonament escolar prematur inclou la població que no ha completat l’educació secundària obligatòria o que, havent-la finalitzat, no ha acabat la formació postobligatòria i no segueix cap mena d’educació o formació. L’abandonament està associat a factors de risc com ara: més possibilitats d’atur, de feines mal remunerades, d’exclusió social o pobresa i menys perspectives de progressió professional. Per revertir aquesta situació, el Departament d’Educació liderarà el Pla de xoc contra l’abandonament a través de la millora de programes ja existents i de la compartició de les dades de l’alumnat amb el món local.

Revisió dels programes i mesures existents
Es crearan dos grups de treball amb la participació de representants de les escoles de noves oportunitats i d’altres entitats per crear els indicadors de detecció dels alumnes potencialment abandonadors i d’acompanyar els municipis en l’elaboració de plans locals de prevenció de l’abandonament. Les taules de planificació faran el seguiment de les dades d’abandonament, i a partir d’aquí els municipis, amb l’assessorament del Departament, podran elaborar els seus propis plans de prevenció i actuació. També hi participaran el SOC, escoles de noves oportunitats i altres agents socials de cada municipi. D’altra banda, s’analitzaran els diferents programes i mesures existents en prevenció, intervenció i compensació per establir-ne els àmbits de millora.

Les dades d’abandonament dels últims 5 cursos al Vallès Occidental són les següents:

______________  17-18                18-19                19-20                    20-21                  21-22

3r ESO                 5,11                  4,71                    3,41                      4,41                    3,66

4t ESO                2,72                  2,63                    3,17                      3,96                    3,14

1r BATX             5,68                  5,19                   4,36                       4,57                   4,84

1r CFPM           27,28               24,14                  24,42                    19,99                 23,31