Menjador Escolar

Educació ha atorgat, fins al desembre, 18.297 ajuts de menjador al Vallès Occidental

El Departament d’Educació ja ha atorgat 158.279 ajuts de menjador, fet que suposa un increment de 16.483 ajuts respecte les mateixes dates de l’any passat.

Del total de beques concedides a principis de desembre, un total de 31.308 corresponen al 100% del cost del menjador. Aquesta xifra suposa un increment de 9.871 respecte el curs passat. La resta, 126.971, cobreixen el 70% i són 6.612 més que l’any anterior.

Pel que fa a les dades de la comarca, la Generalitat ha gestionat 18.297 ajuts a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental. D’aquests, 17.027 han estat amb una cobertura del 70% i 1.270, del 100%.

Per cobrir aquests ajuts, Educació ha destinat, de moment, una dotació econòmica de gairebé 131 milions d’euros, fet que suposa 19 milions més que en les mateixes dates de 2021.

Cal recordar, també, que és una partida oberta, és a dir, que durant tot el curs s’admeten noves sol·licituds i també peticions de revisió pel fet que la família hagi patit variacions en la seva situació socioeconòmica. Un cop es comprova que es compleixen els requisits, es continuen concedint ajuts durant tot el curs.