Foto Menjador Escolar

Educació ha finançat 19.348 ajuts de menjador al Vallès Occidental

El Departament d’Educació ha més que duplicat en els darrers 5 anys la dotació econòmica per als ajuts de menjador, passant dels 68 milions del curs 2017-2018 als 146 milions provisionals d’aquest curs. També s’han incrementat els beneficiaris dels ajuts, passant dels 108.690 el 2017-2018 als 166.864 ajuts atorgats fins a finals del primer trimestre del curs actual. Cal recordar que des del curs 2020-2021, Educació va incrementar el percentatge de cobertura dels ajuts de menjador, passant de cobrir el 50% del servei a pagar el 70%. Al Vallès Occidental, s’han finançat 18.049 ajuts al 70% i 1.299 al 100%.

Els 166.864 ajuts de menjador del curs 2022-2023 suposen un increment de 8.585 ajuts respecte de les mateixes dates de l’any passat. Del total de beques concedides a mitjans de desembre, un total de 35.556 corresponen al 100% del cost del menjador i la resta, 131.308, cobreixen el 70%. Per tal de cobrir aquests ajuts, Educació ha destinat de moment una dotació econòmica de gairebé 146 milions d’euros.

Queden encara un total de 8.926 sol·licituds pendents de revisió per part de les entitats que gestionen aquests ajuts. Aquelles sol·licituds que es resolguin favorablement incrementaran les xifres d’ajuts concedits. Alhora, Educació recorda que es tracta d’una partida oberta, atès que s’atendran els ajuts –tant del 70% com del 100%- que sobrevinguin durant el curs escolar, sempre que es compleixin els requisits per ala seva concessió. Per aquest fet el total dels ajuts concedits, a final del curs, serà superior a l’actual.