Educació i Salut defineixen les mesures preventives per al curs 2021-2022

Els Departaments d’Educació i Salut han enviat aquest dijous el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia. Un document que ha d’establir les bases per tal que el proper curs escolar es pugui dur a terme amb garanties i alhora assegurar el dret a l’educació i socialització dels alumnes catalans amb equitat.

La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari però, mentre no s’obtingui la immunitat de grup, caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades.

Els principals canvis respecte el curs passat són: no caldrà distància mínima en el grup estable; no caldrà prendre la temperatura; es permetrà la interacció al pati entre els diferents grups de convivència amb mascareta; es podrà intercanviar materials entre l’alumnat i es valorarà l’ús de la mascareta en funció de la pandèmia

Es manté la presencialitat a totes les etapes educatives i els grups de convivència estable o grups bombolla. També es continuarà amb el constant rentat de mans per part d’alumnat i professionals dels centres educatius i la ventilació dels espais.

El document estableix també com s’han de fer les entrades i sortides del centre. S’haurà de continuar amb els fluxos de circulació i de forma esglaonada. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre.

La neteja i la desinfecció d’espais es relaxa i es farà diàriament al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Des del 14 de setembre del 2020 fins al 10 de maig de 2021 s’han produït 78.653 casos positius de covid-19 en persones de l’àmbit educatiu: 69.612 en alumnes, 8.377 en docents, personal d’administració i personal d’atenció educativa, i 664 en personal extern. Això suposa que el 4,83 % dels alumnes i el 5,11% de professionals (docents, PAS i PAE) han estat positius.

A l’entorn escolar s’han fet 1.577.020 PCR, tant per al diagnòstic com per a l’estudi de contactes.