Educació planteja canvis a la zonificació escolar

La regidoria d’Educació vol canviar la zonificació escolar de Terrassa per aconseguir millores. La regidora, Teresa Ciurana, ha assegurat que hi ha marge per implementar modificacions però no s’han especificat. La intenció no seria implementar la zona única sinó modificar les actuals per compensar-les.

L’actual mapa és del curs 2009-2010. Des de llavors, s’han canviat els criteris d’adscripció d’escoles i instituts i ara tots els centres de primària poden accedir a tots els centres de secundària de la mateixa zona.

El mapa de les escoles bressol també s’ha modificat recentment passant de 4 zones a 2. L’Ajuntament també estudia unificar les dues xarxes d’escoles 0-3, unint la municipal i la de la Generalitat i vol aplicar canvis en el pagament de les quotes:  s’estableixen 9 trams, en funció de la renda de les famílies. El nou sistema s’establirà el curs vinent per a lactants i P1; després a tots els nivells de les escoles bressol i finament a totes les escoles municipals: Escola de Música-Conservatori, Escola d’Art i de la Llar.

Ciurana també ha donat les xifres de la preinscripció. A P3, en centres públics, s’ofertaven 54 grups i 1.319 places, amb una ràtio de 23 alumnes per classe; 22 en els centres de màxima complexitat. La preinscripció s’ha tancat amb una demanda de 1.330 places. A la concertada, s’ofertaven 39 grups i 897 places. La demanda ha estat de 763.

La reserva de places per a alumnes de Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) és de 3 per grup a la primària i de 4, a la secundària.

A 1r de l’ESO, els instituts públics disposaven de 52 grups i 1.260 places i han rebut una demanda de 1.227 places. Els instituts concertats sortien amb una oferta de 40 grups i 393 places i han rebut una preinscripció de 420 places.

Aquest procés no està tancat perquè encara no s’han publicat les llistes definitives, sempre hi ha demanda fora de termini i la taula mixta de planificació, entre Generalitat i Ajuntament, encara s’ha de reunir. En aquesta trobada es decidirà si els modifiquen els grups: si alguna escola obre o tanca alguna classe, en principi ofertada.

Sobre el concurs per trobar una nova empresa que presti el servei de menjador, s’ha sabut que se n’han presentat 9 i que al setembre es començarà a treballar en la nova licitació.

També s’ha començat a treballar en les anomenades Escoles de Noves Oportunitats o de Segones Oportunitats per repescar aquells alumnes que abandonen la seva educació abans o immediatament després d’acabar l’ESO. De moment hi ha la voluntat política i la proposta tècnica.

Són alguns dels temes tractats a la comissió informativa de cicles de la vida d’aquest dilluns al matí.