Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència

El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de de la Generalitat. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, ara s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

 • – Sol·licitud de títols i certificats
 • – Proves d’accés als diversos ensenyaments
 • – Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats
 • – Proves d’avaluació de competències de sisè de primària
 • – Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris
 • – Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats
 • – Concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació
 • – Incorporació a la borsa de treball de personal docent
 • – Provisió i selecció del personal docent
 • – Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics
 • – Concurs de selecció de directors de centres públics
 • – Provisió i selecció del personal d’administració i serveis del Departament
 • – Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius
 • – Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius
 • – Concessió i extinció de concerts educatius
 • – Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes
 • – Accés a la informació pública
 • – Accés a la informació estadística

El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.