Egarsat tanca el 2016 amb uns ingressos de 237 milions d’euros

Egarsat ha presentat en la seva Junta General anual, celebrada a la seu de l’entitat a Sant Cugat del Vallès, els resultats de l’activitat duta a terme en 2016, un exercici que ha estat positiu per a l’entitat.

La mútua ha tancat el 2016 amb uns ingressos per cotitzacions socials de 212 milions d’euros, un 8,3% més que el 2015, uns ingressos de gestió ordinària de 236.800.000 d’euros, un 9,4% més que l’exercici anterior, i un resultat positiu de 3,4 milions d’euros.

Gràcies a aquests resultats, la mútua ha pogut aportar 2 milions d’euros a la Seguretat Social, que queden a disposició del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i consolidar la seva dotació de reserves amb 1 milió d’euros.

Egarsat ha pagat, durant el 2016, 133 milions d’euros en prestacions econòmiques als treballadors protegits que han patit una baixa, i ha cobert la seva assistència sanitària per un total de 33 milions d’euros. Així mateix, en l’àmbit d’acció social i mitjançant la Comissió de Prestacions Especials, ha concedit 144 ajudes complementàries a treballadors que han patit un accident de treball o una malaltia professional, per un import de 207.392 euros, un 12,8% més que el 2015.

El 2016, l’entitat comptava amb 39.347 empreses associades, un 1,5% més que l’any anterior, de les quals 26.445 tenien subscrita la prestació econòmica per contingències comunes. El número de treballadors protegits es va situar en 330.603, un 4,4% més que el 2015, dels quals 60.772 eren treballadors autònoms, la qual cosa representa un increment del 3,4%.

Pel que fa a les contingències dels seus treballadors protegits, Egarsat va atendre 102.480 casos, un 14,6% més que el 2015, tant derivats d’accident de treball (incapacitat temporal per contingència professional) com de malaltia comuna (incapacitat temporal per contingència comuna). Concretament, en l’àrea de gestió sanitària de contingències professionals, la mútua va prestar cobertura en un total de 30.747 processos, i en contingències comunes es van produir un total de 71.733 processos de baixa, dels quals 25.638 van comportar prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes.

En matèria de prevenció de riscos laborals, Egarsat va realitzar més de 1.900 estudis de sinistralitat laboral i prop de 2.600 visites per oferir assessorament tècnic, ajuda en la gestió i la integració de la prevenció, així com en la divulgació. Va realitzar més de 72.700 activitats dirigides a la promoció d’activitats preventives mitjançant la realització de campanyes de sensibilització, i va dur a terme 45 investigacions sobre malalties professionals amb baixa de treballadors mutualistes, a més d’oferir assessorament en més de 70 investigacions d’accidents laborals.

Durant la Junta General anual, també s’ha presentat al nou president d’Egarsat, Ramon Alberich.