El 2017 es va tancar amb una lleugera desacceleració econòmica, segons La Cambra

L’informe de conjuntura econòmica de La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa sobre el 4t trimestre del 2017 indica una desacceleració en el ritme de l’activitat empresarial de la demarcació. Les xifres i resultats s’han extret d’una enquesta elaborada per La Cambra i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que s’ha dut a terme durant el mes de gener de 2018 a 517 empresaris de dotze municipis, representatius de tots els sectors.

Els principals factors que han limitat el creixement són: la feblesa de la demanda, seguida de l’augment de la competència i les dificultats de finançament.
Les dades van en consonància amb l’evolució del conjunt de Catalunya que tanca també l’any amb un lleu descens de l’activitat, iniciada ja durant el tercer trimestre i que s’ha intensificat en els tres últims mesos.

Tot i així, el 2017 és el tercer exercici (37 mesos consecutius) amb valors positius en els indicadors de la marxa dels negocis.

Les indústries de l’alimentació i química són les que han experimentat un major creixement, revertint completament la tendència negativa del tercer trimestre. La construcció es manté en valors positius i comerç i serveis van a la baixa.

Les expectatives es mantenen en valors positius per a tots els sectors i preveuen que el ritme d’activitat del primer trimestre de 2018 es mantindrà estable. Les excepcions són el tèxtil i la fusta, el suro, el paper i les arts gràfiques que registren tendències negatives.