El 2023, el tercer any més sec des del 1950

367,6 litres per metre quadrat. És la precipitació registrada durant tot el 2023 a Terrassa. Des del 1950, és el tercer any més sec. Per darrera només figura 2015 (amb 332,6 litres per metre quadrat) i 2021 (amb 352,2 litres per metre quadrat).

La pluja ha estat força escassa, ja que representa només un 57,5% de la mitjana climàtica. I tot i que el 13 de juny, van caure 81,5 litres (el 20% de la pluja anual), aquest episodi puntual no va servir per eixugar les deficiències. L’aiguat va agafar d’imprevist una ciutat que portava dies i mesos de sequera. De fet, s’han encadenat 3 anys notablement secs. Així, a banda del 2023 i del 2021 ja esmentats, el 2022 va registrar 421,8 litres per metre quadrat.

Són dades de l’estació manual de la XOM, situada a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa i de l’estació automàtica de la XEMA, situada fora de la trama urbana, que han estat facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Balanç Sequera I Dades Pluja 2023 4 Balanç Sequera I Dades Pluja 2023 3 Balanç Sequera I Dades Pluja 2023 2 Balanç Sequera I Dades Pluja 2023 1