El 25% dels infants i adolescents de Terrassa estan en risc de pobresa

El 2020 la taxa de risc de pobresa per a la població menor de 18 anys al Vallès Occidental se situa en el 20,3%, el que representa uns 38.000 infants i adolescents. Ho diu el primer informe que ha publicat l’Observatori comarcal sobre la situació socioeconòmica de la població menor de 18 anys. Aquest estudi és rellevant perquè segons s’avança en l’edat, menys risc de pobresa hi ha: els que tenen entre 18 i 65 anys en tenen un 13% i els més grans de 65, un 7%.

L’informe mostra com l’exclusió social es distribueix de manera molt desigual entre municipis de la comarca. Badia del Vallès
és el municipi amb la taxa de risc de pobresa infantil i adolescent més elevada: el 29,2% de la població menor de 18 anys es troba en aquesta situació. En segon lloc hi ha Montcada i Reixach (27,6%) i a continuació hi ha les dues cocapitals: Sabadell (25,8%) i Terrassa (24,9%). Matadepera (6,8%), Viladecavalls (8%), Sant Cugat del Vallès (9,1%) i Sant Quirze del Vallès són els municipis amb menys risc de pobresa infantil.

D’altra banda l’informe relaciona estretament la pobresa amb el nivell d’escolarització i l’èxit o el fracàs escolar. S’ha posat èmfasi en la segregació escolar des de l’òptica de la titularitat dels centres educatius. Un 80% de l’alumnat amb nacionalitat estrangera està matriculat a centres educatius públics, mentre que només el 20% ho està en privats.

També s’ha constatat l’augment del nombre d’adolescents migrats sense referents familiars a partir del 2016.

Per últim, l’informe apunta que és urgent augmentar la prevenció cap a situacions d’exclusió social greus o cronificades en el col·lectiu de la infància i l’adolescència a la comarca.