El 29,76% de les persones propietàries d’immobles ha descarregat la notificació electrònica cadastral

El període de descàrrega de les notificacions electròniques de la revisió cadastral s’ha tancat amb gairebé un 30% de notificacions descarregades. Un 29,76% de les notificacions, segons ha comunicat la Direcció General del Cadastre a l’Ajuntament de Terrassa, s’han obtingut electrònicament. D’aquestes, el 8,5% es van descarregar en un dels punts de descàrrega habilitats per l’Ajuntament de Terrassa. La resta de persones propìetàries que ha descarregat la notificació ho ha fet pel seu compte, al seu domicili o altres espais, o bé des dels seus dispositius mòbils.

El termini per accedir a aquesta notificació electrònica va finalitzar el passat 30 de setembre, després que la Direcció General del Cadastre va enviar a les persones interessades una carta amb una clau per descarregar la notificació. Fins al 15 de novembre, la Direcció General del Cadastre enviarà per correu postal un total de 70.879 notificacions del nou valor cadastral a les persones propietàries d’immobles a la ciutat que no les han descarregat.

Un cop el nou valor cadastral es dóna per notificat, les persones propietàries d’immobles disposen del termini d’un mes per comunicar les errades o omissions detectades i fer la reclamació corresponent. L’Ajuntament de Terrassa posa a disposició de la ciutadania l’Oficina d’Informació i Atenció Cadastral, creada expressament amb motiu de la revisió cadastral i que romandrà oberta fins al 29 de desembre. En aquesta Oficina, ubicada al carrer del Pantà, 20, s’atenen totes les consultes ciutadanes relacionades amb la revisió cadastral i es centralitzen tots els recursos i reclamacions. Per ser atès en aquesta oficina cal demanar cita al 010.

Fins al moment s’han registrat prop de 400 recursos, dels quals una quarta part correspon a disconformitats amb el nou valor cadastral. Les tres quartes parts restants corresponen a errors en la titularitat de l’immoble. Els valors cadastrals serveixen de base per calcular l’IBI i altres tributs. Per tal de reduir l’impacte de la revisió cadastral en els casos d’augment de l’IBI, aquest
augment s’aplicarà progressivament. De cara al 2018, l’Ajuntament ha congelat el tipus impositiu general i ha aprovat que el rebut no superi el 5%. Tota la informació sobre la revisió cadastral està disponible en aquest enllaç:
www.terrassa.cat/revisio-cadastral