El 41% dels participants en el programa de garantia juvenil de La Cambra s’han incorporat al mercat laboral

En el transcurs del primer semestre de 2017, un total de 134 joves s’han incorporat al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa. Han participat en el pla integral de capacitació professional, així com del servei d’orientació vocacional. Del total d’inscrits, 81 participants han rebut una formació troncal i 73 formació específica, i un total de 40 joves han rebut un servei d’acompanyament de visites a empreses.

Després de dos anys de trajectòria, 718 joves han estat inscrits aquest programa dissenyat i gestionat per La Cambra. Per a l’entitat empresarial, l’èxit del pla de capacitació professional rau en els resultats assolits en termes d’inserció laboral, després de constatar que el 41% dels participants s’han incorporat al mercat laboral i actualment estan treballant.

El programa ofereix un itinerari formatiu individualitzat adaptat als llocs de treball que demanda el mercat empresarial i orientat a facilitar la incorporació dels joves al mercat laboral.

Conformat per una oferta formativa troncal i una altra d’específica d’acord a les diferents especialitats professionals, el segon semestre de 2017 s’iniciarà un pla formatiu integral centrat en les disciplines de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s) i d’habilitats socials, en l’àmbit de la formació troncal. Pel que fa a la formació específica, es posaran en marxa accions formatives especialitzades de mossos de magatzem, auxiliar de comerç i atenció sanitària immediata i DEA. Es tracta de cursos gratuïts de 60 hores que començaran els dies 25 de setembre, 9 d’octubre i 13 de novembre, respectivament, i que permetran als joves obtenir el carnet d’ operador de carretons, preparació per a les campanyes comercials de Nadal o les titulacions d’Atenció sanitària immediata i DEA homologades.