El 47,4% de les persones desocupades de la comarca no rep cap tipus de prestació

Més de 27.600 persones aturades del Vallès Occidental, el 47,4% del total de les que no tenen feina, no reben cap tipus de prestació. La taxa de cobertura dels desocupats se situa en el 52,6%, més d’un punt menys que l’any anterior.

Les dades provenen de l’Observatori del Vallès Occidental que ha fet públic l’Informe de prestacions del segon semestre del 2016 i l’Infoatur del mes de març de 2017.

La disminució de la taxa de cobertura ve acompanyada d’una reducció del nombre de prestacions. Així, al desembre de 2016 se’n van concedir 30.663, la xifra més baixa des de l’inici de la crisi (32.650 a juny de 2008), tot i comptar amb moltes més persones sense feina que aleshores (un 37,5% més).

Els dos estudis presenten resultats positius pel que fa a la tendència iniciada fa dos anys de reducció de l’atur registrat, però també revelen el descens sostingut del nombre de desocupats beneficiaris d’algun tipus de prestació.

Per aquest motiu, el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha alertat que la recuperació de l’economia no ens ha de fer perdre de vista que la desigualtat és creixent.

El Consell destina més del 80% del pressupost a polítiques socials, amb especial atenció a la suficiència alimentària,  a la protecció de la infància i l’adolescència i amb la voluntat d’equiparar la cartera de serveis socials a tota la comarca.

Altres dades significatives recollides a l’Infoatur mostren que l’atur augmenta entre el col·lectiu jove i disminueix a la resta i que la taxa d’atur femenina es manté superior a la masculina, sobretot en el col·lectiu amb menor nivell formatiu.