El 52% dels nois i noies d’entre 13 i 14 anys han tastat l’alcohol en alguna ocasió

7 de cada 10 adolescents terrassencs han begut alguna vegada a la seva vida; 5 de cada 10, en el darrer mes i 3 de cada 10, en la darrera setmana. És un dels resultats de l’Estudi de Monitorització de Conductes de Salut a Població Adolescent de Terrassa (EMCSAT 2020), una enquesta bianual que realitza el Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament des de 1993.

Gairebé 9.500 alumnes de 32 centres educatius de la ciutat (13 públics i 19 concertats, de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà -CFGM-) hi han participat en la darrera edició. Es va realitzar el curs passat, abans de l’esclat de la pandèmia.

Més de la meitat dels nois i noies d’entre 13 i 14 anys afirmen que han tastat l’alcohol en alguna ocasió. Si la franja d’edat s’enfila fins als 17-21, és gairebé el 81%.

L’alumnat que consumeix més alcohol és que té més de 16 anys, cursa Batxillerat o CFGM, de pares i/o mares nascuts a Llatinoamèrica i amb nivell socioeconòmic familiar més afavorit. Aquesta última variable és constant: quan més recursos té l’entorn familiar, el tant per cent de consum d’alcohol puja en totes les franges d’edat.

Més d’un terç ha tingut alguna vegada una intoxicació aguda i d’aquests, 3 de cada 4, en els darrers 6 mesos.

L’enquesta revela que el consum d’alcohol s’incrementa en totes les edats i en els dos sexes respecte passades edicions. Fins als 16 anys són les noies qui consumeixen en major percentatge que els nois i, a partir d’aquesta edat, s’inverteixen els patrons.