El 57 per cent d’operacions immobiliàries que es fan a Terrassa són de lloguer

El 57 per cent de operacions immobiliàries tancades l’any passat a Terrassa eren de lloguer. De les 7.816 transaccions signades al 2022, 4.452 van ser de lloguer i 3.364 de compravenda, un 82 per cent d’elles de segona mà. És el segon municipi de la comarca amb més transaccions per habitant només per darrere de Sant Cugat en el cas de lloguer, i de Viladecavalls en compravenda. Les dades s’extreuen de l’Informe Anual de l’Habitatge al Vallès Occidental que publica l’Observatori del Consell Comarcal. Als extrems el pes del lloguer frega el 70 per cent a Sentmenat i Sant Cugat però queda per sota del 30 a Viladecavalls i Vacarisses.

Operacions Immobiliaries 2

 

La compra es paga a 2.084 euros per metre quadrat

Terrassa és el sisè municipi de la comarca amb el preu mitjà de compravenda més baix, 2.084 euros per metre quadrat, per sota de mitjana comarcal, que és és de 2.375. Sant Cugat és on l’habitatge de compra és més car, 4.433 euros per metre quadrat, i més que triplica el de Badia, 1.335.

Preu Compra
Comprar un habitatge l’any passat a Terrassa era un 8,4 per cent més car que al 2021, un increment només superat per Sant Cugat i Matadepera. En els darrers cinc anys l’habitatge de compra s’ha encarit un 33,5 per cent a Terrassa i un 20 a la comarca de mitjana. Només a baixat el preu a Badia, un 15,7 per cent, i Vacarisses, un 2,1.

El lloguer mitjà a Terrassa és de 650 euros

Un habitatge de lloguer costa de mitjana 650 euros al mes a Terrassa. Els municipis més cars, que superen els 1.000 euros, són Sant Cugat i Matadepera. A Badia costa només 283 euros, la meitat que el penúltim de la llista, Rellinars, amb 500. La mitjana comarcal és de 763 euros.

A Matadepera i Vacarisses el lloguer ha augmentat un 24 per cent des de 2018. En canvi ha baixat un 10,4 a Badia i un 2,1 a Rellinars. En aquests cinc anys el lloguer s’ha encarit un 16 per cent a Terrassa i en un any un 8,9 per cent.

Preu Lloguer

Segons l’informe del Consell Comarcal els vallesans dediquen el 28,8 per cent dels seus ingressos a l’habitatge, ja sigui pagant la hipoteca o el lloguer.

Terrassa, quarta a la comarca en nova construcció

Barberà i Palau-Solità lideren el ritme constructiu superant, l’any passat, els 7 habitatges iniciats per cada 1.000 habitants. L’índex de nova construcció està en 2,2 de mitjana comarcal i Terrassa està una mica per sobre, en 2,7, per darrere només de Matadepera, Viladecavalls i Rellinars.

A Terrassa es va iniciar l’any passat la construcció de 600 habitatges, un 33 per cent més que a Sabadell, mentre que se’n van acabar 455. En tota la comarca es van començar 3.087 habitatges i se’n van acabar 1.714