El 65% de la ciutadania de Terrassa, satisfeta amb els serveis públics

El 65% dels terrassencs i les terrassenques estan satisfets amb els serveis públics, tres dècimes menys que l’any anterior i un punt per sobre de la mitjana espanyola. Són dades del II Baròmetre de Satisfacció dels Serveis Públics impulsat per l’Observatori de Serveis Urbans (OSUR) a través d’una enquesta realitzada per Ipsos.

El servei de l’aigua és el millor valorat, amb un índex de satisfacció del 70%. La prestació que millor evoluciona és la del transport públic, que amb un 64% de ciutadans satisfets de mitjana, millora un 13% respecte l’anterior exercici.

En el tercer lloc se situa el manteniment de parcs i jardins amb un índex d’acceptació del 63%.

Per contra, la neteja viària i la recollida d’escombraries són els dos serveis analitzats que no arriben a l’aprovat.

Aquestes dades sorgeixen d’entrevistar més de 5.000 persones sobre els serveis públics dels 30 municipis més poblats de l’Estat espanyol.

Terrassa se situa en la posició número 12 d’aquest rànquing de valoració. Retrocedeix 3 llocs respecte a l’any anterior, precisament per la insatisfacció per la recollida d’escombraries i la neteja viària.