El 80 per cent del Vallès té una estació de tren al municipi

Segons el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, ara en període d’exposició pública, els principals desplaçaments intermunicipals a la comarca, són amb Barcelona. En la mobilitat interna, el Vallès té menys oferta de transport públic i presenta una menor competitivitat respecte al transport privat. Tot i que el 80 per cent del Vallès té una estació ferroviària al municipi i el 64 per cent de la població està a menys d’un quilòmetre d’una estació, el document proposa crear intercanviadors i potenciar l’oferta ferroviària transversal.

També vol incrementar la intermodalitat de les estacions i millorar les connexions de transport públic, construir aparcaments dissuasoris per a vehicles i aparcaments segurs per a les bicis. El Pla aposta per augmentar la cobertura en zones d’alta densitat de població, millorar la capacitat dels accessos a Barcelona, garantir l’accessibilitat de tothom i millorar la seguretat suprimint els passos a nivell. El Pla proposa la formació d’un tram de la línia orbital ferroviària entre Sabadell i Granollers, la construcció de 10 noves estacions, de les quals 3 serien intercanviadors.

Augmentar les freqüències de la R8 i el perllongament de la línia fins a Sant Celoni d’una banda i fins a Vilafranca del Penedès de l’altra. També proposa el perllongament de la R1 fins a la Universitat Autònoma, el nou i reivindicat túnel a Montcada i Reixac pel pas de la R2, el desdoblament de la R3 i l’execució de nous aparcaments per a cotxes a les estacions. Es calcula que cada dia 195.000 persones entren o surten amb tren de Barcelona des del Vallès, una xifra que provoca saturació als accessos de la capital tot i l’elevada oferta de circulacions.