El 81,60% dels grups de secundària públics de Terrassa superen els 30 alumnes

Els sindicats que representen els docents d’infantil, primària i secundària denuncien la saturació de les aules en centres públics i a la comarca.

A Terrassa, de 538 grups d’infantil i primària, 389 tenen més de 25 alumnes, el que representa el 72,30%. A la secundària, de 163 grups, 133 estan per sobre de la ràtio (30 alumnes per aula), el que significa el 81,60%.

A tot el Vallès Occidental, el 65,88% dels grups d’infantil i primària estan per sobre de la ràtio i el 57,44% de les classes de secundària, també.

Els percentatges s’enfilen molt per sobre de la mitjana comarcal a poblacions com la nostra, Rubí, Ripollet o Sabadell.

Són dades facilitades per Serveis Territorials del curs 2017-2018 i que ha donat a conèixer la Junta de Personal docent no universitari del Vallès Occidental, que representa més de 9.000 professors i professores de la comarca, el 60%.

En cas necessitat el nombre d’alumnes per classe es pot incrementar un 10%, és a dir, 1 o 2 alumnes més per grup. Fent números amb el millor dels supòsits, que només hi hagi un alumne més per grup, a tota la comarca, es podrien obrir 69 grups d’infantil i primària i 17 de secundària. A Terrassa, 15,5 grups d’infantil i primària i 4,5 grups de secundària.

Els sindicats diuen que l’excepcionalitat s’ha convertit en norma, que no es planifica i que s’improvisa cada curs.

Els sindicats diuen que les ràtios ja són altes de per sí, que durant tots els anys de la crisi no s’ha fet res per reduir-les i que, a més a més, s’ha retallat en personal i finançament. Totes aquestes coses, denuncien, perjudiquen la qualitat de l’ensenyament i les condicions laborals dels professors.