ajuntament façana atri raval montserrat

El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya incorpora set nous projectes de l’Ajuntament

El catàleg del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals de Catalunya, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, ha incorporat a les seves iniciatives un total de set projectes de l’Ajuntament de Terrassa. Són projectes reconeguts com a bones pràctiques o pràctiques significatives, en àmbits com la inclusió social, la promoció cultural, igualtat i polítiques de gènere, o educació i infància.

Amb aquestes set noves incorporacions al Banc de Bones Pràctiques, Terrassa ja compta amb 40 propostes, que han estat acceptades des de l’any 2010. Els projectes de l’Ajuntament de Terrassa que han estat inclosos aquest 2024 dins el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya són:

-El projecte Igualtats Interseccionals (reconegut com a bona pràctica) incorpora una perspectiva interseccional en el marc de les polítiques locals i altres actuacions municipals. Aquest projecte defensa la idea d’igualtat i diversitat en l’administració local tenint en compte tots els eixos de desigualtat (gènere, diversitat sexual i afectiva, origen i racialització, diversitat funcional, edat, etc.) i que aquests eixos actuen de forma específica i interrelacionada sobre cada problemàtica derivada.

-El projecte ‘Estimes o Estigmes’ (reconegut com a pràctica significativa) és un projecte pilot que s’inscriu dins del marc de les Arts en Salut. Aquesta iniciativa es focalitza en persones amb addiccions, emprant l’art com a vehicle per oferir espais terapèutics, fomentar l’expressió personal i promoure la inclusió social.

-La Línia Intersexualitats (reconeguda com a bona pràctica) és un programa de treball per defensar i donar a conèixer les intersexualitats com a una realitat corporal més de les persones.

-La incorporació de l’educadora social a l’Oficina Municipal d’Escolarització (reconeguda com a bona pràctica) serveix per detectar de forma eficient i organitzada les famílies amb infants amb Necessitats Educatives Especials, fer l’acompanyament i orientar-les per a la seva escolarització.

-El programa d’acompanyament en residències del festival TNT (reconegut com a bona pràctica) és una iniciativa destinada a donar suport a la creació contemporània dins de l’escena híbrida, un àmbit artístic que tradicionalment ha trobat pocs circuits financers i de visibilitat.

-El projecte ‘Divendres Faves Tendres’ (reconegut com a pràctica significativa) és  una iniciativa cultural destinada a enriquir l’escenari cultural local mitjançant l’adopció de polítiques culturals participatives. Durant els divendres de tres setmanes es cedeix el Teatre Principal de Terrassa a la programació de diferents cicles escènics.

-El carnet ‘La Cultura ets tu!’ (reconegut com a pràctica significativa) és una iniciativa creada per proporcionar accés gratuït a la cultura a infants, adolescents i les famílies de zones amb menys recursos econòmics.