El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals distingeix dues experiències de l’Ajuntament

El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalnya ha inclòs en el seu llistat d’actuacions municipals destacades dues experiències significatives de l’Ajuntament de Terrassa dutes a terme durant el 2017. Des del Banc de Bones Pràctiques s’han posat en valor aquestes experiències perquè representen una aportació innovadora i de qualitat i poden servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals. Les pràctiques destacades estan vinculades als serveis municipals d’Educació i Ciutadania:

· Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador a les escoles públiques: Projecte d’implantació d’un programa informàtic per gestionar el manteniment, de forma integral, de les escoles públiques de Terrassa, amb l’objectiu de garantir la seguretat als centres, millorar-ne l’estat de conservació i allargar la vida útil de l’equipament en les millors condicions d’ús. La iniciativa beneficia un total de 17.982 alumnes.

· Xerrades-tertúlia per a la cohesió social “Ramadà, molt més que un dejú”: El cicle de xerrades forma part d’un programa de formació i sensibilització en convivència en la diversitat que s’impulsa des del Servei de Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu de fomentar la convivència des dels valors de la diversitat, la interculturalitat i la cultura democràtica en favor del benestar col·lectiu i la cohesió social. Al 2017 es van realitzar a tres biblioteques de la xarxa municipal (Biblioteca Central de Terrassa, Biblioteca del Districte 2 i Biblioteca del Districte 4) i en total van participar 88 persones d’orígens diversos.

El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya és una iniciativa de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, entitat impulsada per la Diputació de Barcelona, que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal. L’objectiu principal és promoure la millora i la innovació en els governs locals. Els instruments per aconseguir-ho són la difusió d’experiències, seguint una metodologia comuna, i la reflexió i l’intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.