El BiTer celebra l’aprovació de la nova ordenança municipal que dóna prioritat a les bicicletes

En un comunicat emès aquest divendres, l’associació BiciTerrassa Club (BiTer) felicita a totes les regidores i regidors de l’Ajuntament per aprovar per unanimitat la nova ordenança de mobilitat que atorga a les bicicletes caràcter de vehicle prioritari. Des del BiTer asseguren que aquesta nova disposició, capdavantera en molts aspectes, “estableix el marc legal i de convivència cap a un model de mobilitat i de ciutat molt més amable”.

A més de fixar el límit de 30 km/h com a velocitat màxima genèrica a tota ciutat, de regular la circulació dels patinets elèctrics i alliberar les voreres de les motos aparcades, aquesta nova ordenança estableix mesures com la de permetre i aconsellar que les bicicletes circulin per la part central del carril, l’obligació de les persones conductores de vehicles a motor a adequar la seva velocitat a la de les bicicletes, no avançar-les en el mateix carril de circulació i evitar qualsevol actitud d’assetjament. D’aquesta manera, des de l’associació afirmen que “la mesura contribueix a crear les condicions perquè tota la xarxa de carrers de Terrassa esdevingui una veritable xarxa pedalable, que faciliti la circulació en bicicleta”.

El BiTer incrementarà els esforços per dur a terme, conjuntament amb la Policia Municipal i altres entitats, actuacions orientades a educar, informar i sensibilitzar a la població cap a una cultura de mobilitat sostenible, saludable i segura. Ho farà -diu el comunicat- seguint les línies marcades pel Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021 de la ciutat de Terrassa i els articles de la nova ordenança de mobilitat. El text també assenyala que “des del punt de vista de la infraestructura ciclista, la xarxa d’itineraris exclusius per a bicicletes de Terrassa és de només d’uns 20 km de carrils bici i l’espai de cohabitació amb tota la resta de vehicles suma 430 km de xarxa viària local, 86% de la xarxa total”.

La calçada és, doncs, en la gran majoria dels casos, l’espai normal de circulació per a les bicicletes. En aquest sentit, l’ordenança municipal indica que els ciclistes circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel més proper a la vorera. Podran ocupar la part central del carril, que serà l’aconsellable per circular i es permetrà que dues bicicletes o dos Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) circulin en paral·lel dins el mateix carril. A més a més, caldrà tenir en compte que en les zones 30, les bicicletes i VMP tenen prioritat sobre la circulació de la resta de vehicles, però en cap cas sobre vianants.