El BiTer demana que l’adequació de la carretera de Castellar tingui en compte els ciclistes

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat fa uns mesos la redacció del projecte constructiu per a la millora de la seguretat viària de la carretera C-1415a entre Terrassa i Sentmenat. Aquesta carretera és molt freqüentada per ciclistes, una de les més utilitzades de la comarca, ja que dóna accés a molts altres itineraris de carreteres locals al voltant del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Per això, el BiTer, el Bici Terrassa Club considera que “la millora de la seguretat d’aquesta carretera és una oportunitat en la que hi poden guanyar tots els usuaris, ja que significaria alhora una millora considerable de la fluïdesa del trànsit de vehicles a motor”

A més de les mesures anunciades pel Departament, amb un pressupost previst de 2,3 milions d’euros en aquest tram de 13 km (millora del ferm, adequació de les barreres de seguretat, millora dels accessos i zones d’aparcament sense pavimentar, revisió de la senyalització vertical i horitzontal, reparació o substitució dels junts d’estructures, millora dels elements de drenatge, remodelació de cruïlles per afavorir la seguretat viària), el BiTer proposa les mesures següents:

La construcció d’un carril bici segregat de 1.600 m entre la rotonda del polígon de Can Petit de Terrassa i la cruïlla de la C-1415a amb la BV-1248, per connectar amb el futur carril bici de Sabadell a Matadepera, anunciat recentment per la Diputació de Barcelona, i l’accés a l’Anella Verda per la Masia de Mossèn Homs.

Guanyar voral allà on es pugui. “Hi ha llocs on això seria possible, ja que quan es va fer aquesta carretera fa molts anys ningú va tenir en compte la bicicleta”, es comenta des del BiTer.

Limitar la col·locació de les baranes protectores només allà “on faci falta, o sigui, on hi hagi un desnivell important, un barranc…” I afageixen: “Actualment, molts trams de carreteres semblen circuits de competició i poden tenir un efecte contrari en la reducció de la velocitat”