El CAAD ha acollit 305 animals entre gener i maig, 169 menys que ara fa un any

A diferència d’altres instal·lacions municipals, el funcionament del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Terrassa no ha notat pràcticament variacions durant l’estat d’alarma. La seva activitat no ha cessat en cap moment i els únics petits canvis han estat en l’organització interna del personal. Sí que ha variat, en canvi, el nombre d’animals que s’han acollit en comparació amb el mateix període de l’any passat. I és que la xifra de pèrdues o abandonaments de gats i gossos a la via pública ha anat clarament a la baixa durant aquests últims mesos. Una tendència que, malauradament, mica en mica també va tornant a la normalitat.

Si bé de gener a maig del 2019 van entrar al centre 179 gossos, aquests primers mesos -marcats per la pandèmia- el nombre s’ha reduït fins als 127. Per la seva part, la xifra dels gats rebuts ha passat dels 295 del 2019 als 178 d’aquest any. Pel que fa a les adopcions o recuperacions d’animals perduts, el balanç comparatiu és pràcticament el mateix per part dels gats i lleugerament inferior en el cas dels gossos. Un sistema d’adopció que actualment cal fer demanant cita prèvia a través del web: adoptam.terrassa.cat.

Des del CAAD també fan una crida davant la previsible situació de crisi social i econòmica. A dia d’avui el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Terrassa acull un total 76 gossos i 67 gats, els quals no perden l’esperança de poder ser atesos algun dia per una família que se’n pugui fer càrrec.