Cap Terrassa Sud

El CAP Terrassa Sud recupera l’atenció pediàtrica el proper 2 de maig

A partir del proper dilluns, 2 de maig, el CAP Terrassa Sud recupera l’atenció als pacients pediàtrics.

La represa serà amb la mateixa dotació de professionals -4 facultatius i 3 professionals d’infermeria- i la franja horària en la qual es prestarà el servei serà la d’obertura del centre: de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

Pel que fa al CAP Oest, es continuarà oferint l’activitat pediàtrica per als infants assignats a aquest centre i al CAP Rambla.

Des del CatSalut, l’Ajuntament de Terrassa i MútuaTerrassa s’està acabant de definir el que acabarà sent el servei d’Atenció Primària que l’entitat té assignada a la ciutat de Terrassa.