El CB Sant Pere i FUPAR renoven el seu acord de col·laboració

El CB Sant Pere i FUPAR renoven el seu acord de col·laboració per a la temporada 2017-2018, pel qual el club de bàsquet seguirà cedint les seves instal·lacions per a les activitats d’entrenament esportiu de la Fundació President Amat Roumens – FUPAR.

El Centre Ocupacional de Fupar pretén promocionar un estil de vida saludable adequat a les necessitats de suport de les persones i a les condicions socioculturals de l’entorn, i fomenta, sempre que és possible, l’ús dels serveis comunitaris com a estratègia per afavorir la inclusió. Mitjançant l’esport es pretén fomentar i promoure que les persones tinguin un desenvolupament el més normalitzat possible i disposin d’oportunitats per tenir relacions personals i socials significatives.

La vinculació entre FUPAR i el CB Sant Pere va començar a principis de 2016 i, amb la signatura d’aquest acord, es formalitza una relació beneficiosa per ambdues entitats per al foment de l’esport i la inclusió social de les persones amb discapacitat a la comunitat.