El centre de biomassa comarcal estalvia emetre 5.000 tones de CO2 a l’atmosfera

El consum de l’estella produïda al Centre Logístic de Biomassa del Vallès Occidental ja ha estalviat l’emissió de més de 5000 tones de CO2 a l’atmosfera. L’equipament ja ha subministrat més de 6100 tones d’estella provinent de fusta dels boscos de la comarca. Això equival al subministrament d’aproximadament 24 Giga Wats d’energia tèrmica a equipaments comarcals, en substitució de combustible fòssil i estalviant l’emissió de més de 5000 tones de CO2 a l’atmosfera. Aquesta és una de les dades més destacades del Servei Comarcal de Biomassa Forestal, que ja funciona a més del 50% de capacitat i que té com a usuaris els ajuntaments d’Ullastrell, Vacarisses, Terrassa i Viladecavalls.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha iniciat tràmits per adherir-se-hi. El Servei també compta amb usuaris privats com una empresa del sector agrari de la comarca amb necessitats d’energia tèrmica. Des de l’abril de 2019, s’han mobilitzat 6.790’36 tones de fusta al Centre Logístic. Això equival a la gestió forestal de 340 hectàrees de bosc. El 70% de la fusta que ha entrat al Centre Logístic prové de boscos de la comarca de 12 municipis diferents: Castellar del Vallès, Matadepera, Polinyà, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell i Viladecavalls. La fusta adquirida per a la producció de biomassa forestal prové majoritàriament de la gestió forestal sostenible de finques forestals de propietat privada, però també s’ha adquirit fusta provinent de l’execució de franges de protecció d’incendis que duen a terme els municipis.

La visita de consellers del Vallès Occidental al Centre Logístic de Biomassa s’emmarca en les activitats de la commemoració de la Setmana de l’Energia Sostenible que es celebra a tot Europa del 25 al 29 d’octubre amb l’objectiu de conscienciar la societat amb actuacions i activitats al voltant de l’eficiència energètica, les energies renovables i el paper clau de la ciutadania en la transició energètica. El conseller de Territori, Carles Rodríguez, ha explicat que “la gestió forestal sostenible és l’eina imprescindible per fer els boscos menys vulnerables al canvi climàtic, disminuint la seva combustibilitat i incrementant la seva resistència, així com potenciant la seva capacitat d’absorció de CO2”. També ha assegurat que “els boscos i el sector forestal poden contribuir enormement a aportar solucions sostenibles als desafiaments actuals i futurs de la societat, com combatre el canvi climàtic, reduir la dependència dels combustibles fòssils, promoure la bioeconomia circular i protegir la biodiversitat i els recursos naturals”.

Des del 2012 el Consell Comarcal treballa en el projecte Boscos del Vallès, que té per objectiu l’estructuració del mercat de compra-venda de biomassa forestal a la comarca per aconseguir una bona gestió forestal, que protegeixi dels incendis a la vegada que es produeix una dinamització econòmica local del sector forestal i la generació d’energia renovable de proximitat, disminuint les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Entre els anys 2012 i 2017 es van crear tres noves infraestructures a la comarca: un centre logístic de biomassa forestal, dues calderes de gran consum, una al Consorci Sanitari de Terrassa i una altra a la Universitat Autònoma de Barcelona pel servei d’activitats físiques. Per a la gestió d’aquestes instal•lacions, es va crear el Servei públic comarcal de biomassa forestal un sistema jurídic que permet aplicar recursos públics, tant en inversions com en recursos humans, per promoure la valorització de la biomassa dels boscos de la comarca.

Es considera el foment de l’energia procedent de biomassa de km.0 com una actuació d’interès públic. El Consell Comarcal treballa junt amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya en l’impuls d’inversions per a la realització de projectes industrials per afavorir la descarbonització i acompanyar la transició energètica de la indústria a la comarca mitjançant la incorporació d’energia renovable socialment responsable, la biomassa, que comporta beneficis mediambientals i socioeconòmics pel territori. El conseller de Territori, Carles Rodríguez explica que “la industria, com a gran consumidor d’energia amb molt pes a la comarca, és clau per contribuir al canvi de model energètic sostenible que s’imposa per assolir la transició ecològica.

Promoure i acompanyar la transició energètica de la industria del territori és una oportunitat, doncs, per impulsar la transició ecològica a la comarca”. El projecte s’estructuraal voltant de 3 eixos d’actuació: la realització de 10 projectes industrials de valorització de la biomassa per a ús tèrmic industrial, que permetin valoritzar la biomassa procedent de zones amb elevat risc d’incendi forestal; la formació, capacitació i inserció social de persones en treballs forestals, maquinària i especialització tècnics industrial en biomassa i inversió en infraestructura i equips necessaris per a la gestió forestal i producció de biomassa.

 

[Font imatges: Consell Comarcal del Vallès Occidental]