Foto Mercat Circular 2 Scaled

El Centre Especial de Treball CIPO gestiona l’espai “Mercat Circular” d’aprofitament alimentari a Mercavallès

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha adjudicat al Centre Especial de Treball CIPO el servei de gestió i logística del projecte de sostenibilitat alimentaria “Mercat Circular” que fomenta l’aprofitament de les fruites i verdures del mercat Mercavallès. Aquesta és una acció del Consell Comarcal vers la sostenibilitat alimentària, que complementa la tasca que ja es fa des de fa anys amb el projecte Recooperem d’aprofitament alimentari a escoles i empreses. A més, és un clar exemple d’economia circular i de compromís social.

En el marc d’aquest contracte, CIPO dedicarà quatre hores diàries a la gestió de la parada del “Mercat Circular”, amb l’objectiu de poder donar un impuls al projecte, fomentar la recollida d’aliments mengívols i portar a terme la seva distribució. La persona encarregada de la feina farà la detecció, triatge, preparació i transport dels aliments i també s’ocuparà de la coordinació amb les entitats socials per a la logística i distribució de la fruita i verdura recuperada. A més a més també es farà suport en el transport i circuits logístics dels aliments recuperats dins del marc de les actuacions de sostenibilitat alimentària del projecte Recooperem impulsat pel Consell Comarcal.

Iniciat al 2021, el Mercat Circular fomenta l’aprofitament de les fruites i verdures del mercat Mercavallès que són mengívoles però no comercialitzables. Això permet proveir aliments frescos i de qualitat a persones que necessiten suport alimentari a la comarca. Aquesta acció és un clar exemple d’economia circular i de compromís social, que compta amb la col·laboració de les empreses concessionàries de Mercavallès.

Per recollir la fruita i la verdura es compta amb un espai habilitat dins del mercat comarcal. Un cop arriba a la parada del Mercat Circular, la fruita i la verdura és revisada abans que es posi a disposició de les entitats socials per a la seva distribució a la ciutadania.

Des del seu inici, destaquen les xifres següents:

82.437 kgs. rebuts.
57.851 kgs. entregats per a distribució a la ciutadania.
24.586 kgs. descartats pel consum humà desprès del triatge.