El Centre Excursionista de Terrassa ofereix una àmplia oferta de cursos pels menuts de la casa

Un any més, el Centre Excursionista de Terrassa ofereix una àmplia oferta de cursos pels menuts de la casa amb l’objectiu d’introduir-los a la pràctica de l’excursionisme i el lleure en el medi natural. Aquestes propostes constitueixen una oportunitat única de tastar la muntanya i esports molt diversos, fins i tot per a persones sense experiència prèvia. Lluny de les extraescolars convencionals, es pretén que els nois i noies puguin gaudir els caps de setmana d’aventures, juguin i facin nous amics i amigues. Equips de monitores i monitors amb una àmplia formació i llarga experiència en l’excursionisme vetllen en tot moment per la seguretat de les participants en les activitats que proposen i les adeqüen per dificultat segons les franges d’edat.

La secció infantil i juvenil consta de quatre cursos diferents que pretenen acompanyar a nois i noies des dels 5 fins als 17 anys. Aquestes activitats són úniques a Terrassa i acompleixen la funció d’educar a nois i noies en els valors de l’excursionisme.

A més, el Centre Excursionista de Terrassa ofereix ajuts a famílies amb dificultats econòmiques interessades a participar en aquests cursos per tal de reduir les desigualtats socials i eliminar les barreres en l’accés a aquestes activitats.

El Centre Excursionista de Terrassa forma part del teixit social de la ciutat fomentant la pràctica de les disciplines de muntanya a tot Catalunya des de 1910, a més d’impulsar activitats culturals tradicionals.