El Centre Excursionista doblarà l’espai amb la compra d’una part de l’edifici de l’Arxiu Tobella

L’actual junta del Centre Excursionista de Terrassa proposarà als 2.000 socis de l’entitat, la compra d’una part del darrera de l’edifici de l’Arxiu Tobella, paret per paret amb la seu del carrer Sant Llorenç.  El projecte que preveu una profunda remodelació dels dos edificis per adequar-los a les activitats del centre, vol renovar, modernitzar i impulsar l’entitat excursionista, amb una massa social amb una alta mitjana d’edat.

Des d’aquest dilluns i fins el 2 de febrer, la seu del carrer Sant Llorenç acull una exposició del projecte per donar-lo a conèixer als socis que hauran de donar el seu vist-i-plau virtual, el dia de l’assemblea general. Una operació de compra i obres valorada en uns 395.000 euros que amb 750 metres quadrats gairebé doblarà l’espai actual. El nou bar ja podria funcionar a partir de setembre. La junta del Centre Excursionista considera que amb aquest projecte es revitalitza l’entitat, s’adapten les instal·lacions a les activitats del Centre i a la llarga es rejovenirà la massa social, ara una mica envellida.