El Centre perd un 3 per cent de locals comercials en els darrers 4 anys

Entre el darrer trimestre del 2020 i el primer semestre del 2021 a Terrassa ha augmentat el nombre de locals tancats, de manera que en l’actualitat hi ha un 83 per cent de locals oberts, tres punts per sota des del 2017. Tot i així la dinàmica d’aquest 2021 és positiva i hi ha més obertures de locals que no pas tancaments.

Entre la illa de vianants i la Rambla sumen 655 locals a peu de carrer, el 25 per cent de tota la ciutat. Així es desprèn de l’Observatori dels centres urbans, un servei de la Fundació Comerç Ciutadà en col·laboració amb la Universitat Autònoma. Amb tot i només des del mes de gener, al centre s’han obert 22 nous comerços, 7 han tancat i 4 han canviat d’espai.

Pel què fa als fluxes de vianants, pels 19 captadors instal·lats en punts estratègics durant la passada tardor hi han passat més de 2,2 milions de persones, més de 100.000 cada dia. Un 4 per cent menys que l’any 2020, a causa de la pandèmia. De cada 10 persones d’aquests fluxes de gent que passa pel carrer, 3 compren, mentre que el 2019, 4 de cada 10 persones feien alguna despesa.

Per sectors, mentre el comerç experimenta un major nombre de transaccions els dimarts, divendres i dissabte, la restauració es comporta similar tots els dies de la setmana. Les compres en alimentació representen el 26 per cent i es detecta un augment del menjar per emportar que arriba al 21 per cent.