El CIMTI, impulsat per LEITAT, promou projectes per transformar el model assistencial post Covid-19

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI) ha obert una convocatòria amb el suport dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes que busquin transformar i millorar el model assistencial sanitari i social en l’etapa post Covid-19. El CIMTI també ha elaborat un Observatori on es recullen totes les iniciatives innovadores d’aquests àmbits per fer front a la pandèmia de la Covid-19 amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

L’objectiu d’aquestes dues iniciatives és doble. En primer lloc, es pretén documentar i donar visibilitat a les principals iniciatives d’innovació sanitària i social que han sorgit arran de la pandèmia de la Covid-19 per posar-les en valor. En segon, tant l’Observatori com la Crida Repte CIMTI “Oportunitat per a la transformació del model sanitari i social” volen identificar quines iniciatives caldria implementar ràpidament quan es produeixi un nou brot i quines haurien d’adoptar-se de manera permanent per tal de donar resposta a tots els reptes i mancances que han aflorat aquests darrers mesos.

El CIMTI ha fet públics recentment els vuit projectes seleccionats de la convocatòria de l’any passat sobre la “Millora de l’atenció domiciliària integral sanitària i social” que el centre ha començat a impulsar i acompanyar. De les 31 propostes participants, vuit han estat seleccionades per formar part del Programa Impacte del centre. Els escollits integren les quatre temàtiques proposades pel Repte: la coordinació entre persones, l’adaptació de la llar, la mobilitat i la prevenció per a l’autonomia.

Per definir les temàtiques del Repte CIMTI 2020 es va organitzar un Taller de co-creació amb experts del sector sanitari i social aquest passat mes de juny. Professionals líders dels dos sectors van decidir centrar el Repte en les següents quatre temàtiques: transformació del model assistencial, gestió i coordinació de dades de l’àmbit sanitari i social, apoderament del pacient/ciutadà i nous dispositius d’ús sanitari per fer front a una pandèmia. El centre valorarà especialment que les propostes tinguin la capacitat d’implementar-se en el període màxim d’un mes.

Amb la finalitat d’identificar i documentar els nous models de gestió hospitalària implementats durant la crisi de la Covid-19, el CIMTI també ha recollit a l’Observatori el testimoni dels centres hospitalaris amb els quals col·labora mitjançant enquestes per fer un recull dels canvis a nivell organitzacional que s’han dut a terme i poder-los compartir a tot el territori. De l’enquesta se’n desprèn que la pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la transformació digital del sistema i tots els centres sanitaris han impulsat protocols d’atenció assistencial en remot (telemedicina). Un altre punt destacat i comú a tots els hospitals enquestats és la manca de material protector que s’ha sofert. Per últim, els centres ressalten la implicació i compromís de tots els professionals assistencials per reorganitzar cada centre i adaptar-se a la situació de crisi.

El CIMTI està impulsat per la Fundació LEITAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’AQuAS i l’Obra Social “la Caixa”. Compta amb un Consell Assessor format per destacades personalitats del món sanitari i social i gaudeix d’una aliança estratègica amb el CIMIT de Boston, Fira de Barcelona i Healthio.