El CN Terrassa tanca l’exercici econòmic amb un superàvit de més de 109 mil euros

El CN Terrassa tanca amb benefici l’exercici econòmic per segon any consecutiu. Així s’ha constatat a l’assemblea general ordinària de socis compromissaris celebrada dilluns. Amb data del 31 d’agost, la temporada 2016-17 ha generat a les arques de l’entitat un superàvit de 109.585 euros, un 24% més del que estava pressupostat. Aquesta major aportació d’ingressos es deu al benefici que va generar l’explotació de les piscines municipals, que compensa la pèrdua de números de socis, 114, respecte la temporada 2015-16.

Aquests números permetran afrontar amb optimisme el pressupost per a la següent temporada, sempre sota els barems de màxima prudència. Serà de 7.384.535 euros que, ateses les despeses que es preveuen, generarà un superàvit de prop de 100 mil euros. El president del CN Terrassa, Jordi Martín, va assenyalar que aquestes xifres donaran el múscul econòmic suficient per afrontar noves inversions.

El capítol de despeses inclou una major partida per a personal, tal i com assenyala el pacte al qual han arribat club i treballadors. Després de tres anys sense increments de salari, aquest 2018 serà del 2,1%, un 0,5% més del que fixa el Conveni de Clubs de Natació de Catalunya. L’acord, però, és per tres anys, amb augments del 0,25% el 2019 i el 2020, que dóna certa estabilitat a una plantilla que veurà satisfetes les seves reivindicacions socials i econòmiques.