El col·lectiu d’advocats +DretsHumans denuncia la “vulneració arbitrària i fonamental de drets i llibertats” a Catalunya

El col·lectiu d’advocats +DretsHumans denuncia la “vulneració arbitrària i fonamental de drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya” en les darreres setmanes. Ho ha fet en un manifest, en el que també condemna “la desproporcionalitat en les mesures privatives de llibertat respecte de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart acordades per un òrgan jurisdiccional sense competència com és l’Audiència Nacional”.

En el comunicat +DretsHumans també denuncia “l’extralimitació de les funcions de la fiscalia, amb el vistiplau del poder judicial” i s’oposa a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. El col·lectiu expressa “el malestar amb les desigualtats i inseguretat jurídica posades de manifest durant aquestes darreres setmanes”.

Per últim +DretsHumans es reserva “el dret a iniciar les accions penals oportunes per garantir els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans de Catalunya d’acord a la Carta Europea de drets fonamentals”.