El Col·legi d’Advocats acull el primer congrés “Dret i Animals” de la comarca

Mahatma Gandhi va dir que “la grandesa d’una nació i el seu progrés moral poden ser jutjats segons la forma com aquesta tracta els seus animals”.

Les lleis que recullen els drets dels animals, domèstics i salvatges, canvien en funció del pensament majoritari. El codi civil espanyol els considera com si fossin un objecte, propietat dels seus amos. Actualment, hi ha un projecte de llei que pretén modificar la normativa i que d’aquesta manera se’ls consideri éssers vius dotats de sensibilitat.

La legislació catalana ja ho fa i diu textualment que “els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari “ i que han de rebre el tracte que procuri el seu benestar.

En alguns països s’ha anat un pas més enllà. Argentina ha reconegut els drets d’una orangutana com a “persona no humana”.

De tot plegat, en parlen tècnics municipals, juristes, fiscals, advocats, membres de cossos de seguretat i d’entitats animalistes de tota la comarca, aquest divendres a l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Terrassa (ICATER). Celebren el I Congrés “Dret i Animals” del Vallès Occidental.

La Comissió de Dret Animal de l’ICATER és la impulsora del congrés, juntament amb INERcids (Operadores jurídicos por los animales), i també compta amb la col•laboració de l’Ajuntament de Terrassa.