El Col·legi d’Advocats celebra el Dia de la Justícia Gratuïta

Cada 12 de juliol els Col•legis d’Advocats celebren el dia de la Justícia Gratuïta. Terrassa no n’ha estat una excepció i l’entitat col.legial ha organitzat un seguit d’activitats.

Durant tot el matí, membres del col•legi han informat els ciutadans que s’hi acostaven als Jutjats per informar-los sobre el Servei d’Orientació Jurídica i quina és la funció de l’Advocat d’Ofici.

Es tracta d’un servei finançat amb fons públics que garanteix el dret universal de poder tenir assistència jurídica gratuïta a qui no tingui prou recursos. D’altra banda, avui oneja la bandera blava del Torn d’Ofici a la façana de l’Ajuntament de Terrassa. Aprofitant la jornada, també s’ha demanat als ajuntaments de Terrassa, Rubí i Sant Cugat dedicar un carrer al Torn d’Ofici.

A Terrassa hi ha uns 330 advocats adscrits al torn d’ofici. Poden accedir als seus serveis les persones d’unitats familiars amb ingressos que no superin 2,5 vegades d’indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, és a dir, uns 16.000 euros.