El Col·legi d’Advocats demana que els gossos puguin entrar als edificis i transports municipals

La Comissió de Dret Animal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa  ha presentat, dins dels terminis establerts, tres propostes a través de la plataforma participativa del Pla d’Acció Municipal Terrassa 2018.  Les propostes presentades duen per títol:

  1. Permissió d’entrada d’animals domèstics a l’Ajuntament de Terrassa, espais de l’administració local i transport públic municipal
  2. Habilitació d’espais i franges horàries de lliure circulació de gossos a la ciutat de Terrassa
  3. Habilitació d’un espai a l’aire lliure perquè les associacions animalistes de la ciutat puguin dur a terme les seves activitats.

“Casi dos anys després – argumenta la Comissió – no hi ha (a data d’avui) cap franja horària per poder passejar amb els gossos deslligats, i això sumat a que només hi ha vuit zones de lliure circulació, fa que molts propietaris de gossos de Terrassa no puguin gaudir del seu animal sense lligams.”

Actualment, el procés participatiu es troba en fase de validació de les propostes que passaran a la recollida de suports, i a partir del mes de Setembre es podrà dur a terme la recollida de suports.