El col·legi Sagrat Cor dota els professors de micròfons amb altaveu per fer classe

A causa de l’ús obligatori de la mascareta, els mestres i professors, que parlen diàriament durant moltes hores, veuen ressentida la seva veu i pateixen cansament vocal i afonies. Per això, l’equip directiu del Col·legi Sagrat Cor ha posat a disposició dels docents micròfons amb altaveu que permeten parlar sense forçar la veu.

Des del principi de curs es va veure la necessitat de buscar una solució per aquest problema per dos motius: preservar la veu dels docents com a eina essencial de la seva feina i buscar una manera de projectar la veu en els nous espais, molt més amplis, que s’han  generat l’escola per tal de mantenir la distància de seguretat que marca la normativa covid-19.

Les dues modalitats de micròfons que s’han adquirit són d’ús individual i deixen lliure de moviments al docent, ja que, o bé són inalàmbrics o bé la petaca de l’altaveu és portàtil.