El Comitè d’Apel·lació falla en favor de Joan Herrera, més a prop de la presidència del CN Terrassa

Cop de timó en el camí cap a la presidència del CN Terrassa. El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació (FCN) ha resolt aquest dilluns el recurs presentat pel precandidat Joan Herrera, l’ha estimat parcialment i ha revocat la resolució de la Junta Electoral, que la desestimava per defectes de forma.

És més, el Comitè ordena a la Junta Electoral a que atorgui un termini de tres dies hàbils a la precandidatura “És l’hora del canvi” (l’única que s’hi va presentar) per tal d’esmenar tots aquells defectes formals que impedien la continuació del procés electoral i, tot seguit, revisar les butlletes presentades. S’hi van presentar un total de 510, quan només eren necessàries 383 per ser nomenat oficialment candidat. El Comitè insta a la Junta Electoral a conservar totes aquelles butlletes invalidades per a possibles reclamacions posteriors.

Defectes formals

En la resolució, el Comitè d’Apel·lació detalla quins eren els defectes de forma en els documentats presentats per la precandidatura de Joan Herrera i que va portar a la Junta Electoral a desestimar la seva precandidtura.

En primer lloc, diferències i incongruències entre tots els noms presentats en l’escrit de composició de membres de junta i en la informació dels DNI. El Comitè entén que les diferències formals o idiomàtiques en cap cas provoquen que hi pugui haver una falta d’identificació dels socis i que haurien d’haver estar directament esmenats per la pròpia Junta Electoral sense més tràmit.

Sobre la falta de designació de vicepresident, el Comitè remarca que qualsevol defecte derivat de la composició de la candidatura és perfectament esmenable, tenint en compte que en res afecta al procés electoral. La regulació estatutària assenyala que els suports que cada candidat ha d’aportar no són una llista tancada de membres, sinó que només ha d’aportar el nom del precandidat a la presidència, essent irrellevant la resta de membres de la precandidatura.