El confinament permet el règim de visites als fills sempre que es garanteixi la seva salut

Les mesures dictades pel govern en compliment de l’estat d’alarma estan comportant molts dubtes en aquelles parelles amb fills però que ja no comparteixen el seu projecte de vida.

La custòdia en exclusiva i la compartida, així com el règim de visites, són d’obligat compliment segons els darrers decrets però l’excepcionalitat del moment ha fet que les condicions hagin canviat i no sempre es puguin fer amb totes les garanties de salut i higiene. A tot plegat, s’hi afegeix que els Jutjats estan sota mínims.

Davant d’això, el col·lectiu d’advocats està rebent un allau de consultes per saber què fer. Abel Molina Iniesta, expert en dret de família, recomana aplicar el sentit comú i la lògica, deixant de banda la rancúnia que pugui existir en la relació i buscant sempre la millor solució per als menors.

Si es troba aquest equilibri, el millor és deixar-ne constància per escrit. Segons Molina Iniesta, una conversa de WhatsApp o un intercanvi d’e-mails servirà per demostrar els canvis acordats, poder compensar les coses més endavant i recuperar els temps pactats. Si, per contra, no s’aconsegueix arribar a una entesa, es pot recórrer als Jutjats perquè dictin mesures cautelars.

Per a Molina Iniesta, el missatge és clar: cal equilibrar la salut pública, les pautes sanitàries de l’autoritat i no posar en risc el fill/a.