El Consell Comarcal acompanya els municipis en la creació d’espais lliures de violències masclistes

El Consell Comarcal posa a disposició dels 23 municipis del Vallès Occidental unes carpes identificades com a ‘Punt Lila’ per fer de punt de suport i d’alerta davant conductes masclistes.

Els ajuntaments poden sol·licitar al Consell Comarcal diversos materials i opcions d’assessorament per dinamitzar esdeveniments que incorporin la perspectiva de gènere i promoguin la igualtat per aconseguir uns espais lliures de violències masclistes en els contextos de cultura i lleure, com festes majors o altres esdeveniments al carrer.

Amb aquesta proposta es vol acompanyar els municipis, especialment els menors de 20.000 habitants, a través de la cessió de material i amb suport tècnic. També podran sol·licitar el suport a l’organització d’activitats de lleure, culturals o festives amb l’assessorament i la dinamització de la Comissió local per incorporar la perspectiva de gènere.