El Consell Comarcal alerta de les repercussions de la crisi en la salut mental

El Consell Comarcal alerta els efectes sobre la salut mental que està tenint la pandèmia de covid-19. Un estudi sobre els impactes de la crisi posa de manifest el perill que hi ha en certs sectors de població que es veuen afectats per la salut, les addiccions, les malalties mentals, l’estrés o el fet d’haver passat la covid-19 i les seves seqüeles. La gent gran i també els joves són col·lectius especialment afectats.

L’estudi sobre els Impactes de la Covid-19 també deia dades econòmiques i socials prou aclaridores: Creu Roja ha atès 14.982 persones, de març a setembre de 2020, el que representa un increment d’un 143% respecte l’any anterior; la sol·licitud de beques menjador va créixer un 10%. Les persones immigrades o sense llar també han vist agreujada la seva situació: el nombre d’expedients d’ajuts al pagament del lloguer ha augmentat un 11%.

L’estudi comarcal posa especial atenció al col·lectiu de dones. A banda de les situacions de violències, han aflorat situacions relatives a la feminització de les feines essencials de cura i també situacions de dificultats de conciliació.

Els resultats de l’estudi contribuiran a la formulació de noves propostes en el marc del Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental.